Dragana Bogdanić


vss Dragana Bogdanic 

 
 
 
DRAGANA BOGDANIĆ, viša stomatološka sestra
 
Rođena u Beogradu, Srbija.
Diplomirala na Visokoj medicinskoj školi u Beogadu.
Glavna sestra, specijalizovana u sprovođenju profilaktičnih i kozmetskih procedura, kao i motivacionog programa u direktnom radu sa pacijentima.
Menadžer ordinacije, finansijski koordinator. 
U Dedent timu od 2007. godine.